top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

ไรเดอร์รักษ์โลก! SWAP & GO ร่วมปลุกกระแสการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รับวัน Earth Day

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth day ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP) ยาวนานกว่า 50 ปีแล้ว หลายองค์กรทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยต่างจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกเป็นประจำทุกปี
บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) มีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคต ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสวอพหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องรอชาร์จ ทั้งนี้ Swap & Go ให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานในประเทศไทย นับได้ว่าเป็นต้นแบบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพลังงานในอนาคต ด้วยความร่วมมือกันของกลุ่ม ปตท. ที่มีการต่อยอดธุรกิจด้านแบตเตอรี่และธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพของสังคมไทย ลดมลภาวะทางอากาศและแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ขณะนี้ สวอพ แอนด์ โก อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเครือข่ายไรเดอร์หรือผู้ขับขี่ในกลุ่มฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำและบริษัทขนส่งพัสดุ โดยคาดการณ์เปิดตัวภายในเดือนมิถุนายนนี้ ความคืบหน้าของ สวอพ แอนด์ โก ณ ปัจจุบัน ได้นำเข้าและทดสอบตู้เก็บแบตเตอรี่ จำนวน 22 ตู้ นำเข้า ทดสอบ และอยู่ระหว่างจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถสวอพแบตเตอรี่ได้ อีกทั้งสำรวจและเตรียมพื้นที่ตั้งตู้ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 150 ตร.กม. ซึ่งควบคุมงานติดตั้งโดยทีมงานช่างผู้ชำนาญจาก PTT NGV ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมของสถานีบริการน้ำมัน นอกจากนี้ยังเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบชำระเงินให้ใช้งานง่าย

ดู 97 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page