top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

เรื่องเล่าฟรายเดย์: เจ้าหน้าที่รัฐกรุงปักกิ่งลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่งอาหารเดลิเวอรี่

เจ้าหน้าที่รัฐกรุงปักกิ่งลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่งอาหารเดลิเวอรี่ เพื่อเก็บข้อมูลจริงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวเดลิเวอรี ตัวอย่างที่ดีที่ต้องลงมือทำ​


สรุปข่าวรายงานว่า รองผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ แห่งกรมสวัสดิการ กรุงปักกิ่ง "หวังหลิน" 王林 ปลอมตัวลงไปขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่งอาหารเดลิเวอรี่ 🛵 ด้วยตัวเอง 1 วัน เพื่อรับรู้ถึงปัญหา ข้อด้อย จุดเสี่ยง และความทุกข์ใจของผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะกลุ่ม "ผู้ขับขี่รถส่งอาหาร" หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า 外卖小哥 wàimài xiǎogē (ไว่-ไม่-เสี่ยว-เกอ) ซึ่งเป็นอาชีพใหม่ที่เพิ่มจำนวนบุคลากรขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่สวัสดิภาพและสวัสดิการของพวกเขา ยังคงถูกมองข้าม รวมถึงบางส่วนยังถูกบริษัทผู้ให้บริการเอารัดเอาเปรียบ นอกจากนี้ยังพบปัญหามากมายเกี่ยวกับสภาพการจราจรของเมือง ข้อมูลที่ได้นำไปประกอบการปรับปรุงแก้ไขนโยบายเพื่อให้เหมาะสมและสร้างความพึงพอใจของประชาชนข้อมูลดีๆจาก FB ไทยคำ-จีนคำ (thaic#emotorcycle)​

ภาพจาก xinhuanet.com​


สวอพ แอนด์ โก รายงานสวัสดีค้าบบบ


ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page