top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

Honda เปิดตัวโครงการ Mobile Power Pack แบตเตอรี่พกพาและถอดเปลี่ยนได้

Honda Motor เปิดตัวโครงการริเริ่มการใช้ Honda Mobile Power Pack (MPP) แบตเตอรี่แบบพกพาและถอดเปลี่ยนได้ และริเริ่มขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อการสัญจรและเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คน โดย MPP เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สามารถเก็บไฟฟ้าได้ในปริมาณมากกว่า 1.3kWh สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ รวมถึงยานพาหนะขนาดเล็ก มีความทนทานสูง กันน้ำ สามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานแบตเตอรี่ได้ เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา โดยเริ่มนำไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น GYRO CANOPY ซึ่งออกจำหน่ายในปี 2018 และได้พัฒนาแนวคิด ‘Honda eMaaS’ ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่อง ‘เสรีภาพของการเดินทาง’ และ ‘การใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น’ โดยเชื่อมโยงยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเข้ากับการจัดการด้านพลังงานอัจฉริยะผ่านการใช้ MPP มากขึ้น


นอกจากนี้การใช้พลังงานหมุนเวียนมีความแปรปรวนต่อสภาพธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ ช่วงเวลา เป็นต้น การใช้งาน MPP จะช่วยทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์หรือตัวกั้นกลางในการจัดการและจัดเก็บไฟฟ้าส่วนเกินหรือตัวจ่ายไฟฟ้าเมื่อไม่เพียงพอต่อความต้องการ สามารถช่วยลดการใช้งานหรือโหลดของโครงข่ายไฟฟ้าลงได้ นอกจากนี้ Honda กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดหาไฟฟ้าที่เก็บไว้ใน MPP ไปยังโครงข่ายไฟฟ้าในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง โดยเชื่อมต่อ MPP เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า โดยจะทดลองกับสถานีสลับแบตเตอรี่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้สามารถชาร์จ MPP ได้หลายก้อนพร้อมกัน


ปัจจุบัน Honda ได้เริ่มนำ MPP ไปทดสอบในประเทศต่าง ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด "การผลิตในท้องถิ่นและการใช้ในท้องถิ่น" ในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน คาดว่าในช่วงแรก Honda จะเปิดให้ใช้ได้เฉพาะการขายแบบเช่าสำหรับลูกค้าองค์กรที่ใช้เพื่อธุรกิจเท่านั้น และขยายการการทดลองใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆในระยะต่อไป


Cr. Global Honda

สวอพ แอนด์ โก รายงานสวัสดีค้าบบบ

ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page