top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

เรื่องเล่าฟรายเดย์: Kymco เจ้าของแบรนด์รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Ionex จากไต้หวันที่ขายไปทั่วโลก

Kwang Yang Moto Company หรือ Kymco เจ้าของแบรนด์รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Ionex จากไต้หวัน ที่ขายไปทั่วโลก โดยการใช้งานรถสกู๊ตเตอร์ในการเดินทางได้รับความนิยมเป็นอย่างมาในไต้หวัน ทั้งนี้ Kymco ได้ให้ความสำคัญการปรับเปลี่ยนจากรถที่ใช้แก๊สไปสู่การใช้ไฟฟ้า ​


อย่างไรก็ตามยังมียอดจำหน่ายที่น้อยอยู่เมื่อเทียบกับ Gogoro ผู้เล่นอีกรายจากไต้หวันที่ประสบความสำเร็จในการขยายเครือข่ายสถานนีสวอพหรือสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั่วประเทศ เพื่อลดความกังวลในการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อจูงใจให้เกิดการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ขับขี่ในงานเดลิเวอรี่ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน​


Kymco lonex มีแผนเพิ่มสถานีสวอพแบตเตอรี่จำนวน 1,500 สถานีในปี 2564 และเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 สถานีภายในปี 2565 โดยมีพันธมิตรในการใช้พื้นที่เพื่อขยายการติดตั้งสถานีสวอพแบตเตอรี่ให้ทั่วประเทศ 4 บริษัทหลัก ประกอบด้วย Chunghwa Telecom, President Chain Store, Fubon Insurance, และ Carrefour Taiwan นอกจากนี้มีการิจารณารูปแบบการติดตั้งสถานีสวอพแบตฯขนาดเล็กสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นที่


Cr. Taipei Times, RideApart​

สวอพ แอนด์ โก รายงานสวัสดีค้าบบบ

ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page