top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

สวอพ แอนด์ โก (Swap&Go) ร่วมเสวนาในหัวข้อ "THE FUTURE OF E-MOBILITY IN THAILAND"

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนในการเติบโตหลายปัจจัย เช่น ราคาน้ำมัน สภาวะสงคราม เทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนเชิงนโยบายจากทางภาครัฐ เป็นต้น on-ion, EVme, และ Swap&Go บริษัทในกลุ่ม ปตท. ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจใน EV Value Chain ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "THE FUTURE OF E-MOBILITY IN THAILAND" เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา อัพเดทแนวโน้มความเคลื่อนไหว แลกเปลี่ยนมุมมอง อีกทั้งแสดงพร้อมในการเดินหน้าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ามุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจพัฒนา ส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้และสนับสนุนให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเอื้อเฟื้อสถานที่โดย KLOUD by KBank


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page