top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

Swap & Go รับมอบงานติดตั้งตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จาก PTT NGV

อัปเดตเมื่อ 6 เม.ย. 2566

Swap & Go รับมอบงานติดตั้งตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จาก PTT NGV เตรียมความพร้อมทิศทางพลังงานในอนาคต


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คุณณรงค์ไชย ปัญญไพโรจน์ ผกก. เป็นประธานในการส่งมอบงานติดตั้งตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สถานี Swap & Go ให้แก่ทีมงานสวอพ แอนด์ โก (Swap & Go) โดยมี คุณอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ โดยการติดตั้งตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สถานี Swap & Go จำนวน 21 แห่ง ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และพื้นที่เอกชนอื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 150 ตารางกิโลเมตร ซึ่งควบคุมงานติดตั้งโดยทีมงานจาก PTT NGV ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และมาตรฐานด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแพลตฟอร์มการให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องรอชาร์จ


นอกจากนี้ PTT NGV เตรียมความพร้อมขยายผลความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เช่น การปรับปรุงสถานีบริการ NGV เป็น EV Charging Station ที่รองรับระบบการชาร์จแบบ Normal Charge (AC) และ Quick Charge (DC) รวมทั้งให้บริการจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมเปิดโชว์รูมและศูนย์ให้บริการ Swap & Go แห่งแรก ณ สถานีบริการ NGV ปตท. กำแพงเพชร 2 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ายานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต


ความร่วมมือระหว่าง PTT NGV และ Swap & Go ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างพันธมิตรในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในกลุ่ม ปตท. สะท้อนค่านิยมในการสร้าง Synergy และ Trust เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริการและประชาชน ร่วมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page