top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

Swap&Go ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Hatari NEXT เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

คุณอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ฮาตาริ เน็กซ์ จำกัด (Hatari NEXT) นำโดย คุณวิชัย วนวิทย์ ประธานบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจแพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา


Swap & Go ยึดมั่นในการสนับสนุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ของ ปตท. และยังมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไปที่พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นพลังงานสะอาดและจะมีบทบาทกับภาคขนส่งมากขึ้น นอกจากนี้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต


Hatari NEXT มุ่งเน้นทำธุรกิจเป็นผู้รวบรวมระบบทางไอที เทคโนโลยีและแอพลิเคชั่น รวมถึงการขยายเข้าสู่ธุรกิจเทรนใหม่ที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทั้งด้านพลังงานทดแทน ด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต


ดู 388 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page