top of page

สวอพ แอนด์ โก (Swap & Go) ธุรกิจใหม่ภายใต้สายงานนวัตกรรมและดิจิตอล ปตท. ดำเนินการในรูปแบบบริษัทสตาร์ทอัพในองค์กร เป็นแพลตฟอร์มให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบบไม่ต้องรอชาร์จ เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการบ่มเพาะไอเดียสู่ธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยทีม Express Solution หรือ ExpresSo มีเป้าหมายเพื่อสร้างทางเลือกในการเติมพลังงานสะอาดให้กับคนไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Standard battery 

แบตเตอรี่คุณภาพดี สามารถรองรับการใช้งาน
ได้กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลายรุ่น

Alternative for riding

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ร่วมพัฒนากับเรา

Swap Anywhere, Anytime

สถานีสลับแบตแบตเตอรี่ สามารถให้บริการ

ด้วยตัวเอง 24 ชั่วโมง

แพลตฟอร์มให้บริการสวอพหรือสลับแบตเตอรี่ สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (4).png

สถานที่ชมตัวอย่าง

ติดต่อเรา

ขอบคุณที่ติดต่อเรา

bottom of page