top of page

เกี่ยวกับเรา

สวอพ แอนด์ โก (Swap & Go) ธุรกิจใหม่ภายใต้สายงานนวัตกรรมและดิจิตอล ปตท. ดำเนินการในรูปแบบบริษัทสตาร์ทอัพในองค์กร เป็นแพลตฟอร์มให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบบไม่ต้องรอชาร์จ เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการบ่มเพาะไอเดียสู่ธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยทีม Express Solution หรือ ExpresSo มีเป้าหมายเพื่อสร้างทางเลือกในการเติมพลังงานสะอาดให้กับคนไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การติดตั้งสถานี Swap&Go สำหรับสวอพแบตเตอรี่ จำนวน 21 แห่ง ภายในปี 2564 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 150 กิโลเมตรในเขตกรุงเทพมหานคร [สามารถดูข้อมูลที่ตั้งสถานี Swap&Go ได้ที่ https://bit.ly/3gKnAhR]

วิสัยทัศน์

การขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมรถไฟฟ้ามากขึ้น ด้วยเครือข่ายแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุด

สถานที่ชมตัวอย่าง

ติดต่อเรา

ขอบคุณที่ติดต่อเรา

bottom of page