top of page

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ Swap & Go จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน, แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน Swap & Go อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา 

รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทของ Swap & Go ที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์มีดังนี้

1. คุกกี้สำคัญ 

คุกกี้เหล่านี้จะเปิดการทำงานหลัก ๆ ของเว็บไซต์ เช่น ระบบความปลอดภัย ระบบยืนยันตัวตน และการจัดการเครือข่ายอินเทอเน็ต คุกกี้ประเภทนี้ไม่สามารถปิดการทำงานได้

2. คุกกี้การตลาด 

คุกกี้เหล่านี้มีหน้าที่ติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาเพื่อมอบบริการที่มีความเกี่ยวข้องและแสดงโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด

3. คุกกี้ตัวเลือกการใช้งาน

คุกกี้เหล่านี้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เลือกใช้เพื่อปรับปรุงและมอบประสบการณ์ใช้งานเป็นรายบุคคลให้ดีขึ้น

4. คุกกี้การวิเคราะห์

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เรารับทราบพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ รับทราบข้อมูลปัญหาการใช้งาน และช่วยให้ข้อมูการวิเคราะห์ดีขึ้น

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของ Swap & Go คุณรับทราบว่า Swap & Go จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และ Swap & Go อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Swap & Go

 

หาก Swap & Go มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง Swap & Goขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

Swap & Go มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของ Swap & Go

ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2564

bottom of page