top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

Swap & Go ร่วมกับ ExpresSo นำเสนอในงาน Climate Quest : Overcome Challenges for Greener Tomorrow

อัปเดตเมื่อ 11 พ.ย. 2566

คุณทิม-วุฒิกร อนุศาสน์อมรกุล Head of Strategy and Finance ร่วมงาน Networking Event ภายใต้ชื่อ Climate Quest : Overcome Challenges for Greener Tomorrow จัดโดย ExpresSo ณ ร้านอาหาร Vantage Point ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา


นำเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านแบตเตอรี่และการให้บริการสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จทางเลือกใหม่เพื่อสังคมเมือง ในลักษณะ Universal Battery Swapping ช่วยตอบโจทย์ painpoint ของผู้ใช้งานอีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือใน Ecosystem ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพการใช้งานในอนาคต
ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page