top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

Swap & Go เข้าร่วมกิจกรรมกับ OR เปิดตัวแฟลกชิป PTT Station วิภาวดี 62


เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา Swap & Go เข้าร่วมกิจกรรม เปิดสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น แฟลกชิป วิภาวดี 62 (PTT Station Flagship) ซึ่งเป็นต้นแบบสถานีบริการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด SDG ในแบบของ OR ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่สร้างส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คน ชุมชน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีจัดการสถานีบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


โดยได้รับเกียรติจากคุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เยี่ยมชมพื้นที่ตั้งของสถานีสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ของสวอพ แอนด์ โก ที่ใช้ได้กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ (Universal Battery) ภายในสถานีบริการ PTT Station ของโออาร์ ตอบโจทย์การเดินทางที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page