top of page
  • รูปภาพนักเขียนSwap&Go

Swap & Go เข้าร่วมการถวายรายงานนิทรรศการ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


Swap & Go เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมการถวายรายงานนิทรรศการ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิ-ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในเรื่องธุรกิจและจุดมุ่งหมายบริษัทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมในสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligence Operation Center: IOC) EECi จันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา


บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) เป็นสตาร์ทอัพ ในกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มการให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ มีความมุ่งหมายเพื่อ “สนับสนุนการเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” ซึ่งกลยุทธ์สำคัญของ Swap & Go คือการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีลักษณะเป็น Universal battery หรือให้สามารถใช้งานได้กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของคนไทยให้สามารถใช้งานกับระบบสลับแบตเตอรี่ของ Swap & Go เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชาวไทย


กลุ่มลูกค้าหลักในช่วงเริ่มต้นเป็นกลุ่มไรเดอร์ และวินมอเตอร์ไซค์ โดยขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไปในอนาคต ทั้งนี้ Swap & Go มีเป้าหมายในการพัฒนาต้นทุนการบริการให้เหมาะสม เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะประหยัดค่าน้ำมัน พร้อมทั้งยังช่วยลดมลพิษจากควันจากท่อไอเสียและมลพิษทางเสียงได้อีกด้วย นอกจากนี้ Swap & Go ได้ร่วมมือกับ OR เพื่อขยายเครือข่ายสถานีสลับแบตเตอรี่ไปกับ PTT station เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานของผู้บริโภคมากขึ้น


Swap & Go เน้นออกแบบการใช้งานให้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ผ่าน Mobile Application โดยสามารถใช้แอปพลิเคชั่นในการค้นหาสถานี จองแบตเตอรี่ล่วงหน้า หรือสแกนหน้าตู้แล้วสลับแบตเตอรี่เก่าที่พลังงานเหลือน้อยกับแบตเตอรี่ใหม่ที่มีพลังงานเต็มพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องรอชาร์จ สลับแบตเตอรี่เวลาไม่ถึง 3 นาที ทั้งนี้มีระบบหลังบ้าน สามารถช่วยเหลือผู้ใช้งาน และติดตามบริหารจัดการทั้งรถ ตู้ และแบตเตอรี่ ได้ออนไลน์ผ่านระบบคลาวน์ สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งสามารถบริหารจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่เริ่มใช้งานจนถึง 2nd life - End life อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย Swap & Go มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มความเท่าเทียมในสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมไทย ไปพร้อมกันดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page